ประวัติส่วนตัว

นายอภิสิทธิ๋ แว่นไธสงค์
วันเกิด 28 ****** 25**
อายุ ** ปี
ได้รับการยกเว้นเกณฑ์ทหาร (รด. ปี3)

ที่อยู่ 35 **************

โทร 095 xxx 1110
E-mail Apisit_wts@outlook.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2560 – 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.45

พ.ศ. 2557 – 2560

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ประเภทพาณิชยกรรม
สาขาธุรกิจค้าปลีก
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.79

ประวัติการทำงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธันวาคม 2565 – ปัจจุบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พฤษภาคม 2564 – พฤศจิกายน 2565 ตำแหน่งจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ออกแบบสื่อต่างๆ ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของที่ระลึก แผ่นพับ โปสการ์ด แบนเนอร์ต่างๆงานรับเข้า ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอตัดต่อรูปภาพ/วิดีโอ ทำรายการ Live สด แอดมินเพจ Facebook Line ให้คำปรึกษาน้องๆดูแลเครื่องเสียงในงานสำคัญต่าง ๆ จอ LED ติดตั้งอุปกรณ์ประชุมออนไลน์ดูแลระบบ Studio ของสาขาการตลาด/คณะ


เม.ย.-ก.ค. 2560/ก.ย. – ธ.ค. 2562

พนักงานรายวัน /Part-Time

Major Cineplex โรบินสันร้อยเอ็ด
Major Cineplex โรบินสันสกลนคร

       ดูแลให้บริการลูกค้าในพื้นที่ จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ แนะนำลูกค้าใช้บริการตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ แนะนำลูกค้าโหลดแอพลิเคชั่น แนะนำลูกค้าสมัครบัตรสมาชิก ทำความสะอาดพื้นที่/โรงภาพยนตร์ ทำรูปภาพโปรโมทใน Line กลุ่มและหน้า Facebook สาขา ประกาศโฟนรอบฉาย และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

มิ.ย. 2557 – ธ.ค. 2559

นักศึกษาฝึกงานทวิภาคี

7-Eleven (CP All)

ฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนทุก ๆ 3 เดือน ในระบบทวิภาคี ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ดูแลพนักงานในร้าน จัดตารางการทำงาน สั่งสินค้าให้พอดีขาย สอนพนักงานใหม่ ได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดการร้าน ผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้า ขายสินค้า ดูแลความสะอาด ได้รับคะแนนมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นอันดับ 1


ความสามารถพิเศษ

Photoshop

โปรแกรมตัดต่อ ออกแบบรูปภาพ

Premiere Pro

โปรแรกมตัดต่อวิดีโอ

OBS

โปรแกรม Live Stream