พฤษภาคม 2565 – ปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์

งานที่ทำ ออกแบบสื่อต่างๆ ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของที่ระลึก แผ่นพับ โปสการ์ด แบนเนอร์ต่างๆงานรับเข้า ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอตัดต่อรูปภาพ/วิดีโอ ทำรายการ Live สด แอดมินเพจ Facebook Line ให้คำปรึกษาน้องๆดูแลเครื่องเสียงในงานสำคัญต่าง ๆ จอ LED ติดตั้งอุปกรณ์ประชุมออนไลน์ดูแลระบบ Studio ของสาขาการตลาด/คณะ